കാര്‍ബണ്‍ തുലിത വയനാട് പദ്ധതി

പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടംതട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം വയനാടന്‍ പ്രകൃതിയെ ഏത് രീതിയില്‍ ബാധിക്കുമെന്നത് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. വയനാട് ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി കാലവര്‍ഷവും തുലാവര്‍ഷവും ദുര്‍ബലമാണ്. ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം കാലവര്‍ഷത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ നാല്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മഴ ലഭ്യത കുറയുന്നതും താപനിലയില്‍ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ഷിക വിളകളുടെ ഉല്പാദനക്ഷമതയെയും കൃഷിരീതികളെയുമെല്ലാം ഇതു ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

വയനാട് നേരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നങ്ങളില്‍ പലതും മനുഷ്യനിര്‍മിതമാണെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ദുരന്തലഘൂകരണത്തിനും പാരിസ്ഥിതിക പരിപാലനത്തിനും ചില ഊര്‍ജിതനടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടനിര്‍മാണത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ദുരന്തസാധ്യതാ ഭൂപടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ പാറഖനനം പൂര്‍ണമായും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. നെല്‍വയലുകള്‍ തരം മാറ്റപ്പെടുന്നതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകള്‍ വയനാടിന്റെ സവിശേഷ ഭൂപ്രകൃതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും നിസ്തര്‍ക്കമാണ്. വയനാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കാര്‍ബണ്‍ തുലിത വയനാട് എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തില്‍ ഇതിന് തുടക്കമായി. ജില്ലയില്‍ ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും.