Category: Achievements

ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ വേറിട്ട മാതൃക അപ്‌നാ ഘര്‍

ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ മറ്റൊരു മാതൃകയാണ് കഞ്ചിക്കോട് അപ്‌നാ ഘര്‍. നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വമെന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌ക്കാരം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രായോഗിക ഇടപെടലാണ് അപ്‌നാ ഘര്‍ ഭവന സമുഛയം. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി, ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി തൊഴില്‍ നൈപുണ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭവനം ഫൗണ്ടേഷനാണ് കഞ്ചിക്കോട് അപ്‌നാ ഘര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. ഉഭാഷ, വസ്ത്രധാരണം, ഭക്ഷണരീതി എന്നിവയില്‍ വിഭിന്നരായ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സഹോദരന്മാരായി കാണാനുള്ള കേരള സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടാണ് കൂടുതല്‍ തൊഴിലാളികളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. 18നും 40നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 25 ലക്ഷത്തിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. മെച്ചപ്പെട്ട വേതനവും തൊഴിലിടവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.

തൊഴിലാളികളുടെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആവാസ് സമഗ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി, സംശയനിവാരണത്തിനായി ജില്ലാതലത്തില്‍ ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, പാര്‍പ്പിട സൗകര്യം, കൂടുതല്‍ സുതാര്യമായ തൊഴിലിടങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. നിര്‍മാണ മേഖലയിലാണ് കൂടുതല്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളുള്ളത്. ഹോട്ടല്‍ വ്യവസായം, ഉത്പാദന മേഖല, കാര്‍ഷിക മേഖലയിലും ഇവരുടെ സേവനം സഹായകരമാണ്. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ കടമയാണ് .

കഞ്ചിക്കോട് കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്കില്‍ എട്ടരക്കോടി ചെലവഴിച്ചാണ് ഭവന സമുച്ഛയം പണിതത്. നാലു നിലകളുിലുളള അപ്നാഘറില്‍ 620 പേര്‍ക്ക് താമസിക്കാം. കുറഞ്ഞ വാടകയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റല്‍ രീതിയിലാകും നടത്തിപ്പ്. 32 അടുക്കളകളും എട്ട് ഊണുമുറികളും 96 ശുചിമുറികളും വിശാലമായ വിശ്രമ മുറികളും, കളിസ്ഥലങ്ങളും ഇതിന്റഎ ഭാഗമാണ്. താമസക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അപ്‌നാഘറില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര, ബാലുശേരി, എറണാകുളം കളമശേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അപ്നാഘര്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.  

/ In Achievements / By CM Kerala / Comments Off on ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ വേറിട്ട മാതൃക അപ്‌നാ ഘര്‍

1000 Days

Financial aid of 937.45 crore rupees within 1000 days –

An amount of 937.45 crore rupees has been distributed from Chief Minister’s relief fund within 1000 days. The aid from the relief fund was granted for 2.57 lakh people. This amount is excluding the aid granted for Okhi and floods. The government has dispersed more funds within 1000 days than what the previous government has done in 5 years.

Necessary changes were made to the clauses of relief funds within 1000 days so as to help people in distress better. The income limit required to avail relief fund was increased from 1 lakh rupees to 2 lakh rupees. The limit for the financial aid which can be granted directly by Chief Minister was raised to 3 lakh rupees. Financial aid up to 3 lakh will be allowed for acute cancer treatments and organ transplantation.

An online system is available to submit applications for relief funds. People in necessity can apply online at https://cmdrf.kerala.gov.in/. Applicant can also track the progress of the application submitted. Procedures are now prompter as a system, aided by competent technology, is in place to check the applications and amount will be credited to the account within days once the order is released.  Earlier, it used to take months to receive the aid after the release of official order. But now, amount will be transferred to the accounts of the people promptly without any mediating agency.


Apna Ghar, a unique model of hospitality

‘Apna Ghar’, Kanjikode, is a distinctive model of hospitality. Apna Ghar housing complex is a pragmatic intervention by Government to realise the concept of Indian culture as unity in diversity.  First of its kind in the country, Apna Ghar, Kanjikode, was constructed by Bhavanam foundation, a public sector enterprise under the department of labour and skills, for migrant labourers. It is the brotherly mindset of Kerala society in accepting ‘guest labourers’ who differ in their language, food and dressing style that brings more of them here. There are over 25 lakh migrant labourers aged between 28 and 40 in the state. Kerala is the only state that ensures better wages and workplace for the labourers.

Aawaas Samagra Insurance plan for the betterment of conditions of labourers, facilitation centres at district levels for clarification of qualms, housing facilities, programmes of teaching Malayalam language to create transparent working places are also being organized in the state. Construction sector has the most number of guest laborers. Their service is valuable in hotel industry, production sector and agricultural sector as well. It is the government’s duty to organize premium facilities for the migrant laborers whose service has influence on the economic system of the state.

The housing complex was constructed at Kanjikkode Kinfra Park at an expenditure of 8.5 crores. Apna Ghar, with 4 floors can accommodate 620 people. It will run as a hostel system with modest rental rate. 32 kitchens, 8 dining halls, 96 washrooms, spacious restrooms and playgrounds are also a part of the complex. Apna Ghar also has facilities for the residents to cook their own food. Work is in progress to establish Apna Ghar at Ramanattukara, Balussery at Kozhikode and Kalamassery at Ernakulam.


1000 days : An increase of 22000 hectares of paddy cultivation

The area cultivating paddy was increased from 1.98 lakh hectares to 2.20 lakh hectares. This advancement was made possible by the agricultural programmes for barren fields. It is also remarkable that cultivation was made possible in land reserved for real estate operations.  800 hectares in Aranmula, 525 acres in Rani-Chithira backwaters, 404 acres in Methran backwaters, 600 acres in Kollam Vattakkayal, 500 acres in Shethattarapuncha, Choornikkara Chavarupadam and Aavalapandi witnessed the ripening of paddy spikes after an interval. Across the state, 475 mini rice mills and 16 processing units were established for marketing the products of small scale farmers by processing them into rice at the cultivation field itself.


1000 days : Area of 50 lakh sq. feet more in IT

State IT sector marked the finest growth rate in 25 years. In the 1000 days of this government, the progress of the IT development sector has been huge.  IT sector, spread over area of 1.6 crore square feet at the time when government came into power, was broadened into an area of 2.1 crore square feet within 1000 days. Government was able to expand the IT sector over an additional half a crore square feet of area. More IT buildings arose in IT parks like Techno Park and Info Park.  The first phase of Cyber Park was also equipped for a complete operation during these 1000 days. The objective is to develop the IT space into 2.6 crore square feet in the coming 2 years and it is hoped to be achieved by the completion of existing IT programmes.

More companies came to the state as IT parks became more interesting owing to the IT policy. The number of new companies arrived in IT parks exceeds 165 in number. The entrance of multinational companies also created a ripple in the IT sector. Nearly 50000 job opportunities, directly or indirectly, were created within the 1000 days.


1000 days: Recovery of 17182 streams

Rejuvenation of streams that had stalled or become contaminated- Haritha Kerala Mission was making history. This intervention involving people’s participation became a major step in recovering the ecology of Kerala. The interventions of Haritha Kerala Mission regarding the conservation and nurturing of water bodies, rejuvenation of lost water bodies and related activities, recharging of wells and rain water harvesting have started showing results.

Water sources like Killiyar, Kolarayaar, Vadakkeppuzha, Chalamkodu canal, Muttam Parappa canal, Kambrayar, Perumthodu, Poonoor River were decontaminated and water flow enabled. Recombination of Meenachilar- Meenanthalayar- Kodurar was made possible and cultivation in 800 hectares of land was resumed here. Cultivation of paddy was resumed in areas of Kollam district where Kottarakara- Pandandivayal canal was revived. Varattar River revival was facilitated.  Masterplan has been prepared for the second phase actions of Adipamba- Varattar restoration project. Second-phase actions began to ensure the stability of revived rivers. Kaanaambuzha- Varattar master plan was prepared and follow-up actions were commenced. Permission was granted for a special scheme in Perumthodu. 8066058 cubic metres of water could be stored through construction of new ponds and restoration of existing ponds.

Revived rivers/canals – 17182 km

Recharged wells – 48936

Reformed ponds – 9889

Local self-government institutions which prepared masterplan for water bodies- 843


1000 days : 1,03,361 title-deeds

Till date, 1, 03,361 title-deeds were distributed in different categories. 63,617 title- deeds/ commodity certificates were released. An order was issued including particular guidelines to make the process of title – deed distribution transparent and devoid of any delay. In addition to the existing 31 land tribunals, 29 special tribunals were formed in different districts including 15 land tribunals and 14 Devaswam tribunals. An order was issued appointing village officers as well to undertake the duties of revenue inspectors including the land inspection related to the settlement of cases in land tribunal. The long- term demand for unconditional title deeds was approved. Amendments were made to the land assignment rules of 1964 and the income limit required for receiving title- deed for the land in possession was taken off. Time limit for exchange of land not in possession was reduced from 25 years to 12 years. Ruled were amended to facilitate taking loans by mortgaging assigned land, that is possession or in non-possession, in all types of banks.

Rules were amended to give ownership of trees that farmers have planted to them, except that of sandalwood, in the land assigned according to 1964 rules. Special order was issued for the release of title deeds in the Moonnu Changala, Pathu Changala areas of Idukki. Through this, demands of over half a century saw a qualitative closure.  Land issues faced by tribals of Perinjaamkutti area for a long time was resolved. An order assigning title deeds for the 158 families who were evicted, was issued. 179 families living in of Cheranalloor, Ernakulam district were allotted title deeds over the time.


8.21 Lakh litres of  Milk Production in Thousand Days

. Reached a record production of 18.21 lakh litre per day within thousand days. Kerala has witnessed a record growth of milk production during the period from 2016-17to 2017-18. The earlier daily production rate of 16.27 lakh litres during the period of 2016-17 acquired an exponential growth to an all-time record of 18.21 lakh litre per day during the period of 2017-18. The collection rate through Milk cooperatives societies during the month of October 2018-19 has crossed 18.60 lakh litres per day. A considerable decline is registered in the amount of milk imported from neighbouring states by Milma regional units during the period. The average import rate of 4 lakh litre per day during the year of 2015-16 has decreased to 2 lakh litres per day during November 2018, marking a clear indication of the rise in milk production by state. Increase in the daily milk yielding capacity of cows. Marking the success of the updated State Breeding policies of Government, the daily milk yielding capacity of cow hybrids in Kerala registered an increase from 8.62 litres per day on average in 2014-15 to 10.22 litres per day in 2017. Various programmes by the Dairy Development Department played important roles in strengthening dairy production. The programmes implemented during the years of 2016-17 to 2017-18 like Samagra Ksheera Vikasana Paddhati ( comprehensive Dairy Development Scheme), Diary Zone Formation scheme  and Ksheera Gramam paddhati (Dairy Village Programme) helped in boosting and sustaining the growth of dairy production and the related economy in the state. Ongoing programmes of 2018-19, like the Kidari Park programme , Kannukutti dathedukkal programme (Calf adoption programme) will ensure further growth in dairy production and consistency of quality breeds in the state.


3,41,293 children enroll in public schools in Kerala as the Left Front Government  completes 1000 days in office !

After a period of  25 years, the number of children enrolled in government schools in Kerala has registered an impressive rise. New students who joined government schools were 1,56,565 & 1,84,728 in 2017 & 2018 respectively. The current increase in enrollment is the result of uncompromising campaigns by the state government to protect public education. The Malaparambu School which was ordered to be closed down by the UDF government and four other schools which were on the verge of closure to protect the  commercial interests of their managements have been taken over by the LDF government as part of  its efforts to protect public education. A massive programme with an allocation of Rs. 2000 crores, to upgrade government schools to international standards, is also underway.

ഗള്‍ഫ് നാടുകളുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കി യുഎഇ സന്ദര്‍ശനം

നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും  മലയാളികൾ കൂടുതലായി  തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്കും വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും മലയാളികളുടെ സാനിധ്യം സജീവമാണ്.നമ്മുടെ നാടുമായി അറേബ്യൻ നാടുകളും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും നല്ല സൗഹൃദമാണ് പുലർത്തുന്നത്.അതിൽ തന്നെ യു എ ഇ ക്ക് സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രവാസികളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലോകകേരള സഭയുടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സന്ദര്‍ശനം സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സന്തോഷം നല്‍കുന്നതാണ്. .”യു എ ഇ യിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം മലയാളികളാണ്. തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ 100 ശതമാനം പേരും മലയാളികളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ഇത്രയേറെ യു എ ഇ യെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.” യു എ ഇ പ്രധാനമന്ത്രിയും വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യം ആഹ്ളാദമുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു. മലയാളികൾ ഈ രാജ്യത്തെ അവരുടെ രണ്ടാം വീടായാണ് കാണുന്നതെന്ന ഉത്തരമാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന് സന്തോഷപൂർവം നൽകിയത്.  കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെ ക്ഷണിച്ചു.

കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പുനർനിർമാണത്തിനും അകമഴിഞ്ഞ് സംഭാവനകൾ നല്കാൻ യുഎഇ തയ്യാറാണെന്ന് യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്  താല്പര്യപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കേരളവും യുഎഇയും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ബന്ധം  പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു. തന്റെ കുടുംബവും കേരളവും തമ്മിൽ സവിശേഷമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി . കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേട്ട ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു.കൃഷി, ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജം, ടൂറിസം എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്നു പറഞ്ഞ  ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ  കേരളത്തിന്റെ വികസനമെന്നത് യുഎഇയുടെ വികസനം പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും കേരളവുമായി അത്രത്തോളം ബന്ധമാണ് യു എ ഇ ക്ക് ഉള്ളതെന്നും അറിയിച്ചു. ഫുജൈറ ഭരണാധികാരി ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മത് അൽ ശർഖിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളവുമായി തങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് ഫുജൈറ ഭരണാധികാരിയും പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുക എന്നതും ഇത്തവണത്തെ യു എ ഇ സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഊർജ്ജം പകരുന്നതാണ് നിക്ഷേപകരെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നത്.നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിനും ,കേരളത്തെ ഒരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന കൂടികാഴ്ചകളാണ് നാലു ദിവസത്തെ യു എ ഇ സന്ദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായത്.എല്ലായിടത്തു നിന്നും ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.കേരളത്തിന്റെ നിക്ഷേപനിധിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് അതോറിറ്റിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും അബുദാബി ക്രൌണ്‍ പ്രിന്‍സ് കോര്‍ട്ട് ചെയര്‍മാനുമായ ഷെയ്ഖ്‌ ഹമദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹിയാനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് കേരളത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ ക്ഷണിച്ചത്. അര ഡസനോളം നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു.പെട്രോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് പാർക്ക്, സ്പൈസ് പാർക്ക്, ഡിഫൻസ് പാർക്ക്, എയറോസ്പേസ് പാർക്ക്, ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് എന്നീ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചത്. അഭ്യർത്ഥന അനുഭാവപൂർവം കേട്ട ഷെയ്ഖ്‌ ഹമദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹിയാന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സാധ്യതയും അധികൃതരെ ധരിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിസംഘത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ്‌ ഹമദ് പറഞ്ഞു.

കൊച്ചിയിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലക്‌‌സിൽ യുഎഇയുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി (അഡ്നോക് ) നിക്ഷേപത്തിന് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.അബുദാബിയിലെ അഡ്‌നോക് ആസ്ഥാനത്ത് സഹമന്ത്രിയും അഡ്നോക് ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ ഡോ. സുൽത്താൻ അഹ്മദ് അൽ ജാബറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഇതിനായി ജോയിൻറ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കാനും ധാരണയായി. നിക്ഷേപസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സമിതി പഠനം നടത്തും. ഇതിനുശേഷം ഡോ. സുൽത്താൻ അഹ്മദ് അൽ ജാബറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കേരളത്തിലെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പെട്രോളിയം മേഖലയിലെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഏറെ സാധ്യതകളാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും സുൽത്താൻ ജാബർ പറഞ്ഞു.

ദുബായിൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ അധികൃതരുടെ അനുമതി തേടി. ദുബായ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഹമ്മദ് അബ്ദുൾ കരീം അൽ ജൂൽഫാറുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി. വാക്കാൽ അതിനുള്ള അനുമതി അദ്ദേഹം നൽകി. അബുദാബിയിലെ കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ സോൺ പോലുള്ള ഒരു നിലയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കലാവാസനകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് ഉടൻ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.ദുബായില്‍ നടന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലാ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.  പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുതകുന്ന ഒട്ടേറെ നിർദേശങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ലോക കേരളസഭയുടെ ഏഴ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ തയ്യാറാക്കിയ നിർദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്ത് നിർദേശങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. സമ്മേളനത്തില്‍ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മിക്കവയും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്.

ലോക പ്രശസ്തമായ ദുബൈ ജുമൈറയിലെ സ്മാർട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും സന്ദർശിച്ചു.  ദുബായ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും. പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാനും ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സംസാരിക്കാനും തീർപ്പു കല്പിക്കാനും സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുഖേന സാധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണ്. .യുഎഇയിലെ താമസക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്ത് എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പരാതി നൽകാനും ഇവിടെ സംവിധാനമുണ്ട്. ദുബായ് പോലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്. മേജർ ജനറൽ അബ്ദുള്ള ഖലിഫ ഒബൈദ് അൽ മാരിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമായിരുന്നു സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശനം. പൊതുവിൽ ഇത്തവണത്തെ യു എ ഇ സന്ദർശനം കേരളത്തിനും പ്രവാസികൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായി എന്നത് സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്.

/ In Achievements / By CM Kerala / Comments Off on ഗള്‍ഫ് നാടുകളുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കി യുഎഇ സന്ദര്‍ശനം

വൈറൽ വ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകോത്തര വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. വൃത്തിയും വെടിപ്പും പരിസര ശുചിത്വവുമൊക്കെ  മറ്റാരേക്കാളുംനിത്യജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നാം.എന്നിട്ടും  ഇത്തരത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മുടെ നാടിനെ രോഗാതുരമാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്നും  അവയെ എങ്ങനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാമെന്നുമുള്ള ആലോചനയിലാണ്  ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ആശയം ഉദിച്ചത്.  മുൻകാലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കപെട്ടുവെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ച പകർച്ച വ്യാധികളും,മറ്റു ചില പുതിയ രോഗങ്ങളും, പ്രായമുള്ളവർ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുകയും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും ചികുൻ ഗുനിയ,ഡെങ്കിപ്പനി,എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവശേഷിച്ചു.ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പകർച്ചവ്യാധികളെയും പുതിയ രോഗങ്ങളെയും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിച്ചത്. രോഗനിർണ്ണയവും ഗവേഷണവും പ്രതിവിധികളിൽ പ്രധാനം എന്ന വിദഗ്ദഭിപ്രായമാണ്  തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കൽ ബയോലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച  അന്താരാഷ്ട നിലവാരമുള്ള വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്  യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.
                    ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ പകർച്ച വ്യാധികൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ദരായ ആഗോള പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി  ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളത്തിൽ ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത അവരിൽ നിന്നും മനസിലാക്കി.  തുടർന്ന് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിനെ (KSCSTE) പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അവർ വളരെ ചിട്ടയോടും ഗൗരവത്തോടും കൂടി പല ശ്രേണിയിലുള്ള വൈറോളജി വിദഗ്ധരുമായി ഈകാര്യം കൂടിയാലോചന നടത്തി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ 2017 ഡിസംബറിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വൈറോളജി സംഗമവും നടത്തുകയുണ്ടായി.അതിൽ പങ്കെടുത്ത ലോക പ്രശസ്ത വൈറോളജി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച്  ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. അത് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 202 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി വിഹിതം അനുവദിക്കുകയും 15 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ  ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്കായി ആലോചനകൾ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷനുമായി (KSIDC) ചർച്ച നടത്തുകയും തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കലുള്ള ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ  25 ഏക്കർ സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.അങ്ങനെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യത്തിനും  വേഗത്തിൽ പരിഹാരമായി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നടപടി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
                       ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നിപ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിപയെ നാം ഫലപ്രദമായി തുരത്തി ഓടിച്ചു. വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്  അഡ്വാൻസ്ഡ്  വൈറോളജി രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ  2.07 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന  പ്രീ ഫാബ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘത്തിന് നൽകി..ഇതിനായി സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ 2.07 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു പ്രത്യേക ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപരേഖയ്ക്ക്  അംഗീകാരം നൽകി .തുടർന്ന് മെയ് 30 നു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.പ്രീ ഫാബ് കെട്ടിടത്തിന്റെ സിവിൽ സ്‌ട്രക്‌ചറിന്റെ നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച്  2019 ഫെബ്രുവരി 9 നു ഉത്ഘാടനം നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.ആ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച്  വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യ ഘട്ടം ഇപ്പോൾ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്.
 80,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ  അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവും മാനദണ്ഡവുമനുസരിച്ചുള്ള പ്രധാന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമാണചുമതല കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സിക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നൂതന സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ പ്രധാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം  ഈ വർഷം പൂർത്തിയാകും.
മാരക പ്രഹരശേഷിയുള്ള നിപ പോലുള്ള വൈറസുകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനും പുതിയ വൈറസുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാലവിളംബം കൂടാതെ പ്രതിവിധി സ്വീകരിക്കാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കഴിയും.

രോഗനിർണയവും ഉന്നതതല ഗവേഷണവുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലകൾ. രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ചാൽ പൂനെയിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ നിലവാരത്തിലുള്ള നിർണയത്തിന് ഇവിടെ സാധ്യമാകും. വിവിധ വൈറസുകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് നിർമാണത്തിനുള്ള ആധുനിക ഗവേഷണത്തിനും സൗകര്യമുണ്ടാകും. പകർച്ചവ്യാധികൾ കണ്ടെത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനമായിരിക്കും പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. പൂർണമായും പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ ലോകത്തെതന്നെ മികച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും ഇത് ഇടംപിടിക്കും.കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഗവേഷണസംബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനായി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയായ ‘ഗ്‌ളോബൽ വൈറൽ നെറ്റ്‌വർക്കി’ന്റെ സെന്റർ കൂടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ ഏജൻസിയുടെ സെന്റർ വരുന്നത്. ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ഗവേഷണരംഗത്തെ നൂതനമായ എല്ലാ പരിഷ്കാകാരങ്ങളും അറിയാനും അവ ഏർപ്പെടുത്താനും കഴിയും. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ-3 പാലിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാകും ലാബിൽ ഒരുക്കുക. ഭാവിയിൽ ഇത് ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ-4 ലേക്ക് ഉയർത്തും. എട്ടുലാബുകളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആരംഭിക്കുക. ക്ലിനിക്കൽ വൈറോളജി, വൈറൽ ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക്‌സ്, വൈറൽ വാക്‌സിൻസ്, ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച്, വൈറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, വൈറൽ എപിഡെർമോളജി-വെക്ടർ ഡൈനാമിക്‌സ് ആന്റ് പബ്‌ളിക് ഹെൽത്ത്, വൈറസ് ജെനോമിക്‌സ്, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്‌സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, ജനറൽ വൈറോളജി എന്നീ ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളാണിവ. പരീക്ഷണത്തിനുള്ള ആധുനിക അനിമൽ ഹൗസുകളും പ്രധാന സമുച്ചയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സജ്ജമാകും. വിവിധ അക്കാദമിക പദ്ധതികളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുണ്ടാകും. പി.ജി ഡിപ്ലോമ (വൈറോളജി)-ഒരു വർഷം, പി.എച്ച്.ഡി (വൈറോളജി) എന്നിവയാണ് ആരംഭിക്കക.

/ In Achievements / By CM Kerala / Comments Off on വൈറൽ വ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകോത്തര വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വികസന വിഹായസ്സിലേക്കൊരു ടേക്ക് ഓഫ്

നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശരിയായ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വൻകിട പദ്ധതികളൂം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വലിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകുവാൻ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് .വിമാനത്താവളങ്ങൾ,മെട്രോ റെയിൽ,അതിവേഗ പാതകൾ എന്നിവയൊക്കെ വൻകിട പദ്ധതികൾക്കും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതമോതുവാനുള്ള കവാടങ്ങളാണ്.കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമായതോടെ മലബാറിന്റെ വികസന വിഹായസ്സിന്റെ കവാടമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന വികസന മേഖലയിൽ പിന്നാക്കം നിന്ന ഒരു മേഖലയുടെ ദീർഘകാലത്തെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷത്കാരം കൂടിയാണിത്.കേരളം മാത്രമല്ല കർണാടകയുടെ അതിർത്തി ജില്ലകളും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തെ വരവേറ്റത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആധുനികവും സൗകര്യപ്രദവുമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ട വസ്തുതയാണ്.ഉദ്‌ഘാടന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുൻനിര വിമാനത്താവളങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ലോക വ്യോമയാന ഭൂപടത്തിൽ കണ്ണൂർ ഇടം നേടാൻ കാരണമായ വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമാകാൻ ഇടയാക്കിയത് 1996 ൽ ഇ.കെ നായനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് തുടക്കമിട്ട കണ്ണൂർ വിമാനത്തവാള പദ്ധതിയാണ് . ആ പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിമാനകരമാണ്.വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ താക്കോൽ കൂടിയാകുന്ന കണ്ണൂർ അന്തരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമായതോടെ വിനോദസഞ്ചാരം,വ്യവസായം,വാണിജ്യം,കയറ്റുമതി,കൃഷി,ഐ.ടി തുടങ്ങിയ അനേകം മേഖലകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറാൻ വഴിതുറന്നു.ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തവും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയുമാണ് ഈ ബൃഹദ് പദ്ധതി ഇത്രയും മികച്ചനിലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.നേരത്തെ തന്നെ ചെറുകിട വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പിന്നീട് വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്.എന്നാൽ കണ്ണൂരിൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ഥിതി.വിമാനത്താവളങ്ങളെ ഇല്ലാതിരുന്ന വടക്കൻ മലബാറിൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമായതോടെ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പിന്നാക്കം നിന്ന ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വികസനത്തിന്റ വിഹായസ്സിലേക്ക് കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിനുള്ള അവസരമാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

അത്യാധുനികവും അതിവിപുലവുമാണ് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പദ്ധതി .1892 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ മുതൽമുടക്ക് .ഇതിൽ 1000 കോടി ഓഹരി മൂലധനവും 892 കോടി വായ്പയുമാണ്. 2050 ഏക്കറാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലവിസ്തൃതി ,ഭാവി വികസനം കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ട് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വിസ്‌തൃതി 2500 ഏക്കറാകും.
നിലവിൽ 3050 മീറ്ററാണ് റൺവേ,ഇത് 4000 മീറ്ററാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റൺവേ ആകും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേത്.കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര -വിദേശ സർവീസുകൾ നടത്താൻ നിലവിൽ 17 കമ്പനികളാണ് രംഗത്തുള്ളത്.എമിറേറ്റ്സ്,ഇത്തിഹാദ്,ഫ്ലൈ ദുബൈ,എയർ അറേബ്യ,ഒമാൻ എയർ,ഖത്തർ എയർവെയ്‌സ്,ഗൾഫ് എയർ,സൗദിയ,സിൽക്ക് എയർ,എയർ ഏഷ്യ,മലിൻഡോ എയർ എന്നിവയും, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായ എയർ ഇന്ത്യ,എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ്,ജെറ്റ് എയർവെയ്‌സ്,ഇൻഡിഗോ,സ്‌പൈസ് ജെറ്റ്,ഗോ എയർ എന്നിവയുമാണ് നിലവിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്താൻ രംഗത്തുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ.കൂടുതൽ വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾ താല്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരകണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.എയർ കണക്ടീവിറ്റി സജീവമാകുന്നതോടെ മറ്റൊരു ഐ ടി ഹബ്ബായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കണ്ണൂരിന് മുന്നിൽ തുറക്കും.

പലവിധ പ്രത്യേകതകളാൽ ഈ വിമാനത്താവളം യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കും.വിപുലമായ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ, വിസ്ത്രതമായ മേഖലകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് സാധ്യമാകും.മട്ടന്നൂരിൽ സ്ഥിചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ,വയനാട്,കണ്ണൂർ , കാസർകോഡ് ജില്ലകൾക്ക് പുറമെ മാഹിയിലെയും കർണാടകയിലെ കൂർഗ്,ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലകളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ആകാശ യാത്ര എളുപ്പമാക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായിരിക്കും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം.യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കടമ്പകൾ ഒഴിവാക്കി,സുരക്ഷയിൽ തെല്ലും വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാതെ എന്നാൽ യാതൊരു അസൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കാതെ ലോക നിലവാരത്തിലാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ.97000 ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് (10.43 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി) ടെർമിനൽ ഏരിയ.അന്തരാഷ്ട്ര-ആഭ്യന്തര ടെർമിനലുകൾ ഒരേ സമുച്ചയത്തിൽ തന്നെയാണ് .നിലവിൽ 24 ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറുകൾ ഉള്ളത് ഭാവിയിൽ 48 കൗണ്ടറുകളായി വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമാകും.16 ഇമിഗ്രെഷൻ കൗണ്ടറുകൾ,4 ഇ-വിസ കൗണ്ടറുകൾ.8 കസ്റ്റംസ് കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയും യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ് .കൂടാതെ ഡയറക്ട് ചെക്കിങ്,സെൽഫ് ചെക്കിങ് മെഷീനുകൾ,സെൽഫ് ബാഗേജ് ഡ്രോപ്,കഫ്‌റ്റേരിയ,ഷോപ്പിംഗ് ലോഞ്ചുകൾ,ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.സെൽഫ് ബാഗേജ് ഡ്രോപ് സംവിധാനമുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമാണ് കണ്ണൂർ.കൗണ്ടറിൽ കാത്തു നിൽക്കാതെ ബഗേജിന്റെ ഭാരം മെഷീന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയും,ഭാരം ക്രമീകരിക്കുകയോ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി തുക അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.ഒരു മണിക്കൂറിൽ 2000 യാത്രക്കാരെ ഉൾകൊള്ളാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും.കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനകം കാർഗോ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കും.ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ കണ്ണൂർ,കാസർകോഡ്,വയനാട്,കോഴിക്കോടിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകൾ,കർണാടകയിലെ കുടക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ എയർ കാർഗോ ഹബ്ബായി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം മാറും.കോഡ് സി വിഭാഗത്തിൽപെട്ട 20 വിമാനങ്ങൾ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഏപ്രൺ സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്.എയർബസ് -380 വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഡബിൾഡക്കർ വിമാനങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുവാൻ സൗകര്യമുണ്ട്.ആറ് അത്യാധുനിക എയറോബ്രിഡ്ജുകളും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സജ്ജമാണ്.വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ആറ് അനുബന്ധ റോഡുകൾ നാലുവരിപ്പാതകളാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ്.കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത 45 മീറ്ററിൽ നാലുവരിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്.കണ്ണൂർ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മട്ടന്നൂരിലേക്ക് റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കാനുള്ള സർവേ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം യാതാർഥ്യമായതോടെ ചെറുകിട,വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കാവിശ്യമായ 5000 ഏക്കർ സ്ഥലം മട്ടന്നൂർ,കൂത്തുപറമ്പ്,പാനൂർ മേഖലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.കിൻഫ്രയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല.വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ട് മട്ടന്നൂരിലെ വെളിയാംപറമ്പിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത 140 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.കണ്ണൂരിന്റെ അഭിമാന വ്യവസായമായ കൈത്തറിയുടെ പെരുമ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിക്കാനും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് പ്രചാരണം നൽകുവാനും വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമായതോടെ ഊർജ്ജം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.കണ്ണൂരിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണിൽ കാർഷിക സമൃദ്ധിക്ക് കളമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിമാനത്താവളം.കൂടാതെ ഉത്തരമലബാറും അവിടുത്തെ സാസ്കാരിക -ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങളും തനത് കലാ രൂപങ്ങളും പ്രകൃതിഭംഗി വിളിച്ചോതുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമായതോടെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഉണർവ്വിലാണ്.

/ In Achievements / By CM Kerala / Comments Off on വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വികസന വിഹായസ്സിലേക്കൊരു ടേക്ക് ഓഫ്

CM: Meeting with Airlines

Dear Shri. R. N. Chaubey, Secretary for Civil Aviation, Government of India, Chief Executive Officers of the various airlines and other officials present here today; I have immense pleasure in welcoming you all to Kerala once again.

In April 2017 when we had last met, the Kannur Airport was still under construction. I am happy to inform you all that the airport has since been completed and commissioned, with effect from 9 December 2018. (more…)

Tourism sector is a major contributor

The tourism sector is a major contributor to Kerala’s resurgence in the post floods period. The arrival of visitors from all over the world energised the sector. Government has also intensified the implementation of projects in the sector. A good example for this is the Malanad-Malabar River Cruise project. The project covers some of the major rivers in Northern Kerala; Valapattanam, Kuppam, Perumba, Kavvai, Anjarakandy and Mahe rivers in Kannur district are part of it; and in the Kasargod district, Thejaswini, Chandragiri rivers and the Valiyaparamba backwaters are included.

In the first phase, 17 boat terminals will be constructed. Tourism department has already given administrative sanction for works worth ₹50 crore. The Inland Navigation Department has been tasked with project activities. Tender process has been completed and works have been started in many places. The project, which will cost ₹325 crore, will be give a major push to the tourism sector. Efforts have also gone into attaining financial assistance of the Central government.

The project will curate and showcase the cultural specialities of the river banks of Northern Kerala. Muthappan Cruise, Theyyam Cruise and Kandal (mangrove) Cruise projects will be implemented in Valapattanam and Kuppai rivers. It will also be a platform to display Theyyam, Thira and the agricultural heritage of Malabar. The islands in these rivers will also be included the project.

Swapna Saphalyam scheme

A major problem faced by Pravasis is the steep increase in airfare during peak seasons. Norka Roots has formulated a solution for this problem. The discount scheme has been launched in partnership with Oman Air. Through this scheme, Pravasis who have Norka id cards and their family members can avail 7% discount in airfares. Negotiations are progressing with Emirates, Kuwait and Qatar airlines. We are expecting to reach an agreement with Qatar airlines soon.

Government is also giving priority to bring back those who are stranded abroad. 300 Keralites were brought back to the State during the 2018 visa amnesty programme in UAE. The ‘Swapna Saphalyam’ scheme is helping to bring back expatriates stranded in foreign countries after serving time in prison for minor and unintentional offences. The process of appointing legal liaison officers through the Pravasi legal aid cell is also in its last stages. Norka Roots has also started an emergency ambulance service for Pravasis in partnership with IMA.

GAIL pipeline project

“We could now say with confidence that the GAIL pipeline project in Kerala will be completed, a feat that was once considered impossible to achieve”. These words of CM Pinarayi Vijayan, which he made in the presence of the Hon’ble Prime Minister, elucidates the change that is happening in Kerala. We have cleared all obstacles and the project will be completed within the 1000 day anniversary of this Government.

The second phase of the project, Kochi – Mangalore and Kochi – Coimbatore – Bengaluru parts, got approval in January 2012. The project was marred with delays during the initial phases. Problems in obtaining right of way over land led to the cancellation of all contracts in 2014. The stalled project was again resuscitated in 2016 under the new Government. Till May 2016, the right of way was secured only for 80 km long part of the total 410 km long stretch between Kochi and Mangalore.

After June 2016, right of way was obtained for the remaining 330 km long portion. The laying of pipeline in 380 km long part was completed within 1000 days. The construction of all the 22 stations in the stretch was also completed during this period. The final touches will be made soon and project will be dedicated to nation.

The Coimbatore – Bengaluru line starts at Koottanad on the Kochi-Mangalore line. The Bangalore line covers 98 km in the State, and right of way for 80 km long this line was obtained during the last 1000 days. The Government was able to achieve this feat with its interventions to ensure rightful compensation for the land owners.