Industry

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും നീതി ആയോഗും ചേര്‍ന്ന് സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ വ്യവസായ മേഖലയിലെ പുരോഗതിയില്‍ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം. ആയിരം ദിനങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പെ , വ്യവസായ അനുകൂല അന്തരീക്ഷം കേരളത്തില്‍ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ എങഅകില്‍ അതിനു കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലേക്ക് വ്യവസായികള്‍ എത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് കരകയറിത്തുടങ്ങി. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷി കൈവരിച്ചു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വ്യവസായസൗഹൃദ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളം മാറി.

 

2015-16 ല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നഷ്ടം 131.60 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷം തന്നെ നഷ്ടം 71 കോടിയായി കുറച്ചു. 2017‐18 ൽ 106.91 കോടി ലാഭത്തില്‍ എത്തി.  മുമ്പ്  8 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു  ലാഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഈ സർക്കാർ 2016‐17 കാലയളവിൽ 13 സ്ഥാപനങ്ങളെ ലാഭത്തിൽ എത്തിച്ചു. 2017‐18 കാലയളവിൽ 14 സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ.  ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (ടിസിസി) വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ലാഭവിഹിതം വിതരണം ചെയ്‌തു. ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ടിസിസി 7.37 കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. ആദ്യ വർഷം തന്നെ 6.33 കോടി രൂപ ലാഭത്തിൽ എത്തിച്ചു. 2017‐18 ൽ റെക്കോർഡ് ഉൽപ്പാദനം കൈവരിച്ചതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഉയർന്ന ലാഭമായ 35.04 കോടി രൂപയും വിറ്റുവരവായ 243.10 കോടി രൂപയും നേടി.  ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിനൊടുവിൽ 4.47 കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്ന ആദ്യവർഷം തന്നെ 8.53 കോടി രൂപ ലാഭത്തിലായി. 2017‐18 ൽ ലാഭം 18.83 കോടി. അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന കൊല്ലത്തെ യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്ന ശേഷം 81 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭമുണ്ടാക്കി. 2018‐19 സാമ്പത്തികവർഷം 9 മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ 21 കോടിരൂപ വിറ്റുവരവ് നേടി. കേരളാ മിനറൽസ് ആന്റ് മെറ്റൽസിന്റെ (കെഎംഎംഎൽ) ലാഭം 2015‐16 ൽ 3.24 കോടിയായിരുന്നു ലാഭം. 2016‐17 ൽ 40.37 കോടിയായി. 2017‐18 ൽ 195.78 കോടി ലാഭം. നേരിയ ലാഭത്തിലായിരുന്ന കെൽട്രോൺ 2017‐18 സാമ്പത്തികവർഷം 3.51 കോടി ലാഭം നേടി. ഇലക്ട്രിക്  ഓട്ടോ നിര്‍മ്മാണത്തിലൂടെ ഓട്ടോമൊബൈല്‍സും കുതിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് & ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന് (കെഎസ്ഡിപി)യ്ക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.  നോൺ ബീറ്റാലാക്റ്റം പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.

.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പാലക്കാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനും സംയുക്ത സംരംഭമായ കാസർഗോഡുള്ള ബിഎച്ച്ഇഎൽ‐ഇഎംഎല്ലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ബിഎച്ച്ഇഎല്ലിന്റെ 51 ശതമാനം ഓഹരികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു.

 

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായി, വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കാൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 7 നിയമങ്ങളിലും 10 ചട്ടങ്ങളിലും ഭേദഗതി വരുത്തി കേരള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രമോഷൻ ആന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് 2018 പാസാക്കി. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിനായി നിയമഭേദഗതി വരുത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി കേരളത്തിന് ലഭിച്ചു.

വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ആന്റ് ട്രാൻസ്പരന്റ് ക്ലിയറൻസ് (കെ‐സ്വിഫ്റ്റ്) എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. വ് വിപണന പ്രോത്സാഹനത്തിന് കേരള വാണിജ്യമിഷൻ രൂപീകരിച്ചു. സംരംഭകർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മുഖേന എടുത്ത വായ്പയുടെ മാർജിൻ മണി കുടിശ്ശികയുടെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി. പലിശയിൽ 50 ശതമാനം ഇളവും അനുവദിച്ചു.

 

പരമ്പരാഗതമേഖലയിലും വന്‍ മാറ്റമാണ് ദൃശ്യമായത്.   സൗജന്യ സ്കൂള്‍ യൂനിഫോം പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കൈത്തറി മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ ഉറപ്പു നല്‍കി. 2017 ല്‍  2689 സ്കൂളുകളിലെ ഒന്നു മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തു. 2018‐19 മുതൽ ഒന്നു മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ യൂണിഫോം നൽകി. 2018‐19 ൽ ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകളിലെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യാൻ നടപടി പൂർത്തിയായി.  നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് 87 കോടി കൂലിയിനത്തിൽ നൽകി. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷനു കീഴിൽ കോമളപുരം സ്പിന്നിങ് ആന്റ് വീവിങ് മിൽ, ഉദുമ സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ, പിണറായി ഹൈടെക് വീവിങ് മിൽ എന്നിവ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ആലപ്പുഴ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മിൽ, കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിങ്് മിൽ എന്നിവ  നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പതിനായിരം കരകൗശലതൊഴിലാളികൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ ടൂൾ കിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. ആദ്യഘട്ടം 1300 തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ചേന്ദമംഗലം കൈത്തറിമേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കാര്യമായി ഇടപെട്ടു. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി.

 

നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനത്തിന് അനിവാര്യമായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പാക്കി വരുന്ന ബൃഹത്പദ്ധതികളായ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക്, മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക്, ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ പാർക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.  റബ്ബറിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി സിയാൽ മോഡലിൽ കമ്പനി ആരംഭിക്കും.  നെൽക്കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാലക്കാടും തൃശൂരും റൈസ് പാർക്ക് നിർമ്മാണനടപടികൾ തുടങ്ങി. നെല്ലിൽനിന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടക്കം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ആയിരം ദിനങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍     36000 ത്തിലധികം ഇടത്തരം‐ചെറുകിട‐സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ (എം.എസ്.എം.ഇ) പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഈ രംഗത്ത് 3250 കോടി നിക്ഷേപവും 1.3 ലക്ഷത്തിൽ അധികം തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സാമ്പത്തികസഹായവും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉദാരവ്യവസ്ഥയിൽ വായ്പാപദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രളയബാധിത വ്യവസായങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് കെഎസ്ഐഡിസി പുനർജ്ജനി വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. 9 ശതമാനം പലിശനിരക്കിൽ മൂന്നു കോടി രൂപ വരെ വായ്പ നൽകി. വൻകിടസംരംഭങ്ങൾക്കു മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന വായ്പകൾ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കി. ഹ്രസ്വകാല വായ്പാ തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് ഒരു വർഷത്തിൽനിന്ന് മൂന്നു വർഷമാക്കി.