ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം

കേരള സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.വെങ്കയ്യനായിഡുവിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സ്വീകരിച്ചു.