തെലുങ്കാന അഭ്യന്തരമന്ത്രി 25 കോടി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുതു

തെലുങ്കാന അഭ്യന്തരമന്ത്രി നയിനി നരസിംഹ റെഡ്‌ഡി തെലുങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ 25 കോടിയുടെ ചെക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുതു