വൈറ്റില മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം

വൈറ്റില മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു