ലോക കേരള സഭയുടെ ഉദ്ഘാടനം : മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു


ലോക കേരളസഭ ഉദ്ഘാടനവും കരട് രേഖ അവതരണവും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു