Tag: Social Justice

തമിഴ് ദലിത്-പിന്നാക്ക സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

സാമൂഹ്യനീതി, മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനിന്ന് ഭരണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദലിത്-പിന്നാക്ക സംഘടനകളുടെ അഭിനന്ദനം.

ആദി തമിളര്‍ കക്ഷി, അണ്‍ടച്ചബിലിറ്റി ഇറാഡിക്കേഷന്‍ ഫ്രണ്ട്, സമൂഹനീതി കക്ഷി എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദര്‍ശിച്ച് അനുമോദനമറിയിച്ചു. ആദി തമിളര്‍ കക്ഷി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഫൈറ്റര്‍ അവാര്‍ഡും സമ്മാനിച്ചു. (more…)

ശിശുക്ഷേമ സമിതി

സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്‍, ക്രെഷ് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനാണ് ശിശുക്ഷേമസമിതിക്ക് കീഴില്‍ അങ്കണവാടി പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ 10 ജില്ലകളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ പിണറായിയിലെ അങ്കണവാടി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിനായി സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും സഹായത്തോടുകൂടി പുത്തന്‍കണ്ടത്ത് നിര്‍മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതില്‍ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുളളത്. അശരണരായ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവ നിറവേറ്റാനുതകുന്ന സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യമാണ് ശിശുക്ഷേമസമിതി നിറവേറ്റുന്നത്. ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമസമിതിയുടെ ഓഫീസ്, ദത്തെടുക്കല്‍ കേന്ദ്രം, അങ്കണവാടി പരിശീലനം തുടങ്ങിയ നിരവധി സംരംഭങ്ങള്‍ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തില്‍ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെത്തന്നെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ജില്ലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തി പകരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. സമിതിയുടെ സ്വീകാര്യത ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപകരിക്കും. (more…)

Affirming Social Justice through Inclusive Governance

Kerala is unique among Indian states with its high levels of human development. Its Human Development Index is comparable to that of developed nations. But this was not always the case and at the onset of its journey Kerala was very much like any other province in the global south. sixty years of its existence is an unparalleled story of a people’s relentless pursuit of a development model that works for everyone. Independence did not extinguish the spirit of anti-colonial struggle in the state and the post-independence era was a time of radical changes. While the rest of the country slumbered into torpor, the social relations in the state were getting rewritten. An era of progress, both social and economical, lifted the majority of the state from their abject conditions of existence. This holds true to an extent even for the historically oppressed sections of the Indian society, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Compared to the rest of India, social welfare indicators of SCs and STs in Kerala are higher. It is even true that the indicator on quality of life of Scheduled Castes in Kerala is higher than that of the general quality of life indicator of north Indian states. These achievements are not accidental. Inclusivity in the policies pursued by the Left Governments in Kerala was always a key determinant that caused this change. But despite of all the good work and good will, our efforts have fallen short of creating a truly inclusive story. Lest we forget that the economic status of the Scheduled Castes lags behind the general category in the State. The social indicators. of the Schedule Tribes are also below the general standards. While the progress made in comparison to the national standards must be acknowledged, this can be no reason for respite. (more…)

Inclusivity Integral to People’s Alternative

Undoubtedly these are testing times for the underprivileged and marginalized in India. The scheduled castes and the scheduled tribes are facing caste based repression across the nation, owing to centuries old prejudices. The discriminations they undergo can be witnessed in universities, workspaces and streets even in this 21st century. Poverty, unemployment, resource crunch, landlessness and educational backwardness are distancing them from mainstream society. The Left Democratic Front has a thorough understanding of this predicament and has a clear perspective capable enough to eradicate this social evil, to bring the marginalized to the mainstream society.

Compared to the rest of India, the scheduled castes and the scheduled tribes in Kerala enjoy a better social position. However, the government has a clear understanding that complacency would not contribute to social progress. (more…)

200 Days

The Government have completed just 200 days in office. The decisions taken during this short period of time are not only innovative but also visionary.

The Government decisions have covered almost all important sectors including education, health, industry, IT, social security, agriculture, environment, youth, weaker sections and infrastructure. LDF Government have announced four mega missions which emphasis on people’s participatory approach to tackle issues concerning Housing, Environment and Agriculture, Health and Education. (more…)